Kostnaden er klar.
Nedlagte Herad skule skal bli barnehage. Illustrasjonsfoto

Kostnaden er klar.

Rådmannen i Gol vil ha fart i ombygginga av Herad skole til barnehage og kostnaden med prosjektet er no klar
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 06.01.2017 21:05
Sist oppdatert : 09.01.2017 13:34

HR prosjekt på Gol har på oppdrag frå kommunen gått gjennom heile prosjektet og vurdert korleis Herad skule best skal kunne bli ein 5 avdelings barnehage. RÅdmannen har gått gjennom saka og rår politikarane i formannskapet ti slikt vedtak.

Rådmannen si innstilling: 1. Gol kommunestyre godkjenner kostnadskalkylen på 5,3 mill. til ombygging av Herad skule til 5- avdelingsbarnehage.

2. Gol kommune sender prosjektet ut på anbod.

3. Administrasjon legger fram ny sak til politisk handsaming når tilbodet føreligg
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS