Vil ha breiare samarbeid mellom brannverna i Hallingdal
Eit brannvern i Hallingdal? Illustrasjonsfoto

Vil ha breiare samarbeid mellom brannverna i Hallingdal

Det blir arbeidd med å få eit tettare samarbeid mellom brannverna i Hallingdal, og ulike modellar er under utgreiing.
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 06.01.2017 21:14
Sist oppdatert : 06.01.2017 21:19

Det har vore møte mellom brannsjefane i Hallingdal om saka, og det var semje om at det skulle leggjast fram ulike modellar for samarbeid innan brannvern i Hallingdal. I dag er Nes/Flå og Hol utanom det felles brannvernet. Spørsmålet skal i følge møtet fram til politisk behandling i løpet av hausten 2017.

Du kan lesa heile saka her
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS