Hallingdalskommunane blant dei billegaste å ha bustad i
illustrasjonsfoto

Hallingdalskommunane blant dei billegaste å ha bustad i

Viss bukostnad betyr noko for deg når du skal velja bustad så er alle kommunane i Hallingdal å satse på
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 27.10.2020 10:35
Sist oppdatert : 27.10.2020 10:39

Her er landets dyreste kommuner - Lier er dyrest i Buskerud

For en standard enebolig summerer de gjennomsnittlige bokostnadene seg til 116.392 kroner for en husholdning. Det er 9.848 kroner mer enn året før.

I Buskerud ligger snittprisen på 100.888 kroner i 2019, og det er Lier kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter. Her ligger snittet på 118.814 kroner. Dette er en økning på 9,2 prosent fra 2018 til 2019. På andreplass ligger Drammen med en snittpris på 116 518 kroner.

I den andre enden av skalaen finner vi Hemsedal kommune, som har de laveste bokostnadene med et snitt på 90.508 kroner. 

Det viser tall fra Bokostnadsindeksen, en rapport skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra forbrukerorganisasjonen Huseierne. 

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud for Huseierne.

Høyeste gjennom hele perioden

Rapporten «Bokostnadsindeksen for norske husholdninger» viser utviklingen i kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig. Her har man tatt utgangspunkt i bokostnadene for en gjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvm.

Bokostnadsindeksen inkluderer: 

Eiendomsskatt 

Kommunale gebyrer

Energikostnader

Rentekostnader

Forsikring

Vedlikeholdskostnader

Over hele dataperioden fra 2010 til 2019 økte bokostnadene med 18 prosent, og er i 2019 de høyeste gjennom hele perioden. Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 8 prosent.

Det var en oppgang i alle kostnadselementene med unntak av energikostnadene. Klart størst var økningen i rentekostnadene, med en oppgang på 18 prosent. Hovedforklaringen på dette er økte renter, men også høyere gjeld.

Enkelt å sjekke din kommune

Nok en gang er det Oslo som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter. I hovedstaden ligger snittet på 165.266 kroner. Dette er en økning på om lag hele 12,71 prosent fra 2018 (146 624 kroner) til 2019. Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning som nevnt ut med 116.392 kroner i året.

Små summer skiller de andre store byene i Norge. Bergenserne betaler 122.548 kroner for å bo, mens Tromsøs innbyggere betaler 122.013 kroner i snitt. I Trondheim må de ut med 20.913 kroner.

Den billigste kommunen er Lavangen i Troms, hvor bokostnadene i 2019 lå på 82.013 kroner.

–  

Venter nedgang før vekst

Samfunnsøkonomisk Analyse har også laget en prognose for husholdningenes bokostnader for perioden 2020-2023.

I 2021 ventes en vekst i bokostnadsindeksen på 2 prosent, 3 prosent i 2022 og 6 prosent i 2023.

Bokostnadsindeksen ventes riktignok å ha en tydelig nedgang på 12 prosent i 2020. Dette skyldes lavere rentekostnader, energikostnader og eiendomsskatt. På tross av nedgangen i bokostnadsindeksen, øker kommunale avgifter med 6 prosent, vedlike-holdskostnader med 4 prosent og forsikring med 3 prosent.

Styringsrenten ble satt ned til null prosent i mars 2020. Nedgangen i energikostnadene kommer av et kraftig fall i kraftprisene. Eiendomsskatten ble redusert i kommuner som måtte sette ned skattesatsen til maksimalt 5 promille.

– Med Bokostnadsindeksen for 2019 har vi i Huseierne vist at de myndighetsbestemte kostnadene ved å bo har økt kraftig de siste årene. Vi forventer at regjeringen, Stortinget og kommunene nå bidrar med de de kan for å bremse denne utviklingen, slik at ikke vanlige folk får enda høyere bokostnader, sier Knut Weltz

 

Huseiernes bokostnadsindeks for Buskerud

Bokostnad for enebolig på 120 m2 i kommunene i 2019. Endring fra 2018 i parentes.

Lier       118 814 kr        (9,2 %)

Drammen          116 518 kr        (6,5 %)

Hole      116 375 kr        (3,8 %)

Ringerike           107 779 kr        (7,3 %)

Flesberg             106 075 kr        (5,4 %)

Øvre Eiker          104 891 kr        (5,8 %)

Kongsberg         101 519 kr        (3,5 %)

Modum              101 288 kr        (6,6 %)

Hol        99 258 kr          (7,6 %)

Rollag   97 504 kr          (6,2 %)

Sigdal   97 343 kr          (4,2 %)

Flå         95 886 kr          (5,1 %)

Krødsherad        95 781 kr          (4,7 %)

Ål          95 528 kr          (3,8 %)

Gol        94 797 kr          (3,3 %)

Nore og Uvdal   92 496 kr          (5,8 %)

Nesbyen             90 516 kr          (4,6 %)

Hemsedal          90 508 kr          (3,9 %)

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2020. Tallene fra SSB, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS