Vedtak i varslingsaka i Hemsedal
Ordførar Oddvar Grøthe.

Vedtak i varslingsaka i Hemsedal

Møtet i kommunestyret starta kl 0900 og heile dagen gjekk med. Det var veksling mellom stengt og ope møte utover dagen
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 28.03.2017 17:47
Sist oppdatert : 28.03.2017 18:02

Etter ein lang dags møte vart følgjande vedtak gjort:

SAK A

Pkt 1.    Kommuneledelsen må ta inn over seg at flere aktører føler frykt for å oppleve gjengjeldelse, og aktivt arbeide for å skape trygghet blant ansatte og innbyggere.

Pkt 2.     Hemsedal kommune vil straks gå igjennom strukturen i administrasjonen og kartlegge behovet for omstrukturering av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det bør søkes ekstern kompetanse for en omstrukturering hvor hensikten er å opprette en HR avdeling med styrket personalansvar og konflikthåndteringskompetanse.

SAK B

I saken om gjengjeldelse har ikke kommunestyret mandat til å ta stilling i skyldspørsmålet. Kommunestyret anser at politikerne og rådmannen tar en aktiv rolle for alle involverte i saken jfr personvern.  Kommunestyret anerkjenner sakens svært alvorlige karakter og mener saken fortjener å bli fulgt opp av instanser som har myndighet til å belyse saken ytterligere. Rådmannen må påse at rutinene følges for å sikre at grunnlaget for bekymringsmeldinger til barnevernet og dialog med foreldrene dokumenteres tilfredsstillende i samsvar med lov forskrift og veiledere på området.

Kommunestyret tar kontrollutvalgets punkt 1 og 2 til orientering.

Formannskapet har ansvar for å følge opp dette vedtaket.

(Merknad frå Radio Hallingdal: Me fekk beskjed om at dette møtet ville bli lukka og derfor rigga me ikkje opp for sending. No vart det delvis ope, men det fekk me ikkje beskjed om. Derfor ingen sending frå møtet i dag)

 

 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS