Sterk kritikk til administrasjonen i Nes kommune.
Illustrasjonsfoto

Sterk kritikk til administrasjonen i Nes kommune.

Både dei uavhengige og Høgre lurte på kvifor administrasjonen hadde avslege eit tilbud om overtaking av Næringstunet før formannskapet vart spurt om deira meining.
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 30.01.2017 15:34
Sist oppdatert : 30.01.2017 15:41

Det heile enda opp med følgjande protokolltilførsel:

Frode Aaslid (uavhengig) ba om at det ble gjort følgende protokolltilførsel: Formannskapet ble i dagens møte orientert om mulig overtagelse av Nesbyen næringshage, for å få deres syn på dette, uten at formannskapet ble orientert om at det var sendt avslag pr. epost fra administrasjonen kl 12:37 26.01.2017. De uavhengige og Høyre stiller seg meget kritisk til dette.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS