Hol på klagetoppen
Illustrasjonsfoto

Hol på klagetoppen

Det er svært stor auke i klagesakene som Fylkesmannen har fått i 2016, og Hol kommune ligg i øverste sjiktet når det gjeld klagesaker.
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 20.01.2017 17:26
Sist oppdatert : 20.01.2017 17:34

Antall klager auka frå 169 til 216 og er det høgste talet på klager sidan 2007.   Fylkesmannen har avslutta 194 saker i 2016. Av dei vart det kommunale vedtakt stadfesta i 149 saker, oppheva eller gjort om i 30 saker, 2 klager vart avvist, sju vart trekt og sju vart returnert for ny behandling. 1 reguleringsplan vart oppheva. Fylkesmannen har 84 dagar på å behandle ei klagesak. Han brukte i fyrste tertial 79 dagar og i siste tertial 94 dagar på sakene.

For Hallingdalskommunane sin del så viser tala følgjande.

FLå 2 klagesaker - ingen endra

Gol 1 klagesak - ikkje endra

Hemsedal. 8 klagesaker - ingen endra

Hol: 15 saker- 3 ed

Nes: 5 klagesaker - ingen endra

Ål. 7 klagesaker - 1 endra.

Du kan lesa heile rapporten her.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS