Klage på Bjørneparken

Foreningen Bygdefolk for rovdyr har sendt klage på Bjørneparken sitt samarbeid med Jakt - og fiskesenteret når det gjeld testing av hundar i forhold til bjørn
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 11.03.2015 09:00

Foreningen Bygdefolk for rovdyr har sendt klage på Bjørneparken sitt samarbeid med Jakt - og fiskesenteret når det gjeld testing av hundar i forhold til bjørn

Dette er pressemeldinga frå foreningen.

Bjørneparken i Flå har en avtale med Jakt- og Fiskesenteret http://www.jaktogfiskesenteret.no/ ) i Flå som går ut på at hundeeiere kan la sine hunder konfronteres med bjørnene i såkalt hegntest, for å se hvordan jakthundene reagerer på levende bjørn.

Dette medfører at hundene står og bjeffer og gjør utfall mot bjørnene i opp til 25 minutter om gangen.

Bjørneparken i Flå utsettes bjørnene for dette, som kalles "Livetesting på bjørn", hver torsdag ukentlig i tiden 30. april til midten av august måned: «Testing hver torsdag fra 30. april til midten av august.» Det er 2-5 hunder som testes på bjørnene hver gang.

Hvis bjørnene ikke kommer ned til gjerdet av seg selv når de får ferten av hundene, blir bjørnene lokket ned med diverse mat/godteri (bla honning) som holder de der, slik at de skal kunne konfronteres med hundene.

Dette foregår utenom parkens åpningstider, slik at vanlige besøkende i parken som kommer for å se bjørnene ikke har noen anelse om at dette foregår.

Her kan man se dette på video:

https://www.youtube.com/watch?v=l1dBLi_mTnY&feature=youtu.be

(Kommentar under videoen: Publisert 3. jun. 2014: En hektisk helg med to bjørnehengntester. Først Flå så Junsele. 100 mil i bil... Jeg velger å vise begge testene i sin helhet, det betyr nesten 25 minutter med hundekamera! Det du får se er en hund som ikke holder "mål" til ettersøk på bjørn, men som fungerer til bjørnejakt.)

I denne videoen utsettes bjørnene for to tester, på til sammen 25 minutter. Man kan tydelig se at bjørnene stresses av den konstante bjeffingen av hundene.

Bjørnene lokkes, og holdes, nede ved gjerdet ved hjelp av mat/godsaker som honning og hundepellets.

Slik reklamerer Jakt- og Fiskesenteret for hegntest med hund:
Jakt- og Fiskesenteret:
Har du lyst til å se hvordan hunden din reagerer i et møte med bjørn? Påmeldingen til hegntest på levende bjørn er åpnet. Plassene fylles fort opp, førstemann til mølla. Testing hver torsdag fra 30. april til midten av august. Alle hundeeiere får utdelt fullstendig testprotkoll for sin hund etter endt test. Oversikt over datoer, påmelding og mer info finner du i kurskalenderen litt ned på forsiden på www.jaktogfiskesenteret.no

Jakt- og Fiskesenteret kaller dette for "svært velkommen aktivisering" av bjørnene!

Bygdefolk for rovdyr kaller dette mishandling av bjørn. Vi vet at dette har stor innvirkning på bjørnene; de små bjørnungene blir aggressive etterpå, og den gamle bjørnen fikk dårligere matlyst.

BFR mener denne aktiviteten utgjør en meget stor stressfaktor for bjørnene og bør betegnes som dyremishandling.

Dette er ikke forenelig med Loven for dyrevelferds § 26.Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser.

Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:

a) er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,

b) ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig,

c) ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger, og

d) ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker.

Bjørneparken tjener gode penger på å leie ut bjørnene sine til jakttrening med hunder.

Bygdefolk for rovdyr mener at det IKKE skal trenes hunder til jakt på fredede bjørner som er utrydningstruet i Norge, eller at bjørner skal jaktes på.

 


I 2013 ble det påvist minimum 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser.

Ut fra antallet hunnbjørn er det beregnet at det ble født sju (6,6) kull med bjørnunger i 2013. Dette er en oppgang fra seks (5,7) som ble beregnet født i 2012.(Kilde: Rovdata)Bilde av bjørn som "live-testes" med hund i Bjørneparken i Flå.


Dette er langt under bestandsmålet om bjørn på 13 ynglinger pr år.


BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre så opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for å gjøre det? Les om norske rovdyr og rovfugler på vår info. side.

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS