Pressemelding fra Hemsedal kriseledelse

Pressemelding fra Hemsedal kriseledelse

Aktuelt
Mia Langås Flåta
Publisert : 31.03.2022 17:42

I forbindelse med brannen i Hemsedal 30.03.2022 vil kriseledelsen i Hemsedal kommune komme med en pressemelding.

Onsdag 30.03.2022 kl 16:00 brøyt det ut brann i et bygg under oppføring. Bygget ligger i området ved Staven og Stavkroa. Brannen spredte seg raskt til Staven 1, men iherdig innsats fra Brann- og redning, politi, frivillige og en velfungerende brannvegg gjorde at brannen ikke spredte seg videre i leilighetsbygget og over i Stavkroa.

Ingen personer har kommet fysisk til skade. Alle i området ble raskt evakuert og tatt hånd om. Hemsedal kommune satte straks kriseledelse og sendte psykososialt kriseteam til området hvor de evakuerte oppholdt seg. Sammen med Røde kors, og Skistar fikk vi raskt oversikt og kommunikasjon med de berørte som ble godt ivaretatt. Beredskapsapparatet i kommunen har fungert svært godt, som er fundamentalt under en slik hendelse.

I dag, når brannen er under kontroll ser vi at omfanget ikke er så stort som fryktet. Brannvesen og politi jobber fortløpende med avklaring rundt sikkerhet før åpning/frigjøring av omkringliggende bygg.

Hemsedal kommune vil rette en stor takk til Hallingdal brann- og redning og til brannmannskaper fra omkringliggende brannvesen for en vanvittig god innsats. Vi takker politiet, Sivilforsvaret, ambulanse, frivillige og Hemsedal turisttrafikklag, for god koordinering, innsats og kommunikasjon. Kommunen vil rette en stor takk til Skistar Hemsedal for forpleining av evakuerte, organisering og stor hjelpevilje.

Det blir skiglede i Hemsedal denne helgen, i tiden før påske, påsken, og etter påsken. Vi ønsker alle gjester velkommen til fjells.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS