Legene i Hallingdal anbefaler 21 koronatiltak for neste uke

Legene i Hallingdal anbefaler 21 koronatiltak for neste uke

Barn, unge og utsatte grupper prioriteres når smittesituasjonen tilsier det.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 06.11.2020 17:23
Sist oppdatert : 06.11.2020 17:44

Pressemelding 6. november:

Det er sterke nasjonale føringer for at barn, unge og utsatte grupper skal skånes for inngripende tiltak, så langt det er råd. Det bør åpnes opp for aktivitet for disse gruppene, innenfor nasjonale regler og retningslinjer, så snart smittesituasjonene lokalt tilsier det.

Kommuneoverlegeforum har samlet vurdert at situasjonene nå er slik at disse gruppene bør prioriteres for åpning av lokale tiltak.

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal(KOLF) vedtok på møtet fredag 6. november å oppfordre kriseledelsen i kommunene i Hallingdal til å sette i verk følgende tiltak de neste 10 dager.

Tiltakene gjelder fra søndag 8. november til og med søndag 15. november.

Kommuneoverlegeforum vil revurdere tiltakene senest fredag 13.november.

Tiltak for å begrense videre spredning av Covid-19 i Hallingdal:

• KOLF støtter nasjonale anbefalinger og føringer som er innført. Det vises til Anbefalinger fra regjeringen som gjelder hele landet (5.11.2020)

• Hver enkelt kommune må i tillegg vurdere lokal smitterisiko, og innføre egne tiltak som samsvarer med nivå for smitterisiko. Hallingdal som felles bo- og arbeidsregion bør etterstrebe samordnede tiltak.

• Begrense eller vurdere stengning av besøk ved sykehjem, helseinstitusjoner og omsorgsboliger, samt føre streng oversikt over besøkende.

• Gi gode råd om aktivitet og adferd til helsepersonell, både på jobb og i det private.

• Begrense bytte av arbeidsplass innen samme dag. Kommuneoverlegen kan gi råd om kombinasjon av arbeidsforhold.

• Gode råd til befolkningen rundt karanteneregler og adferd ved familiemedlemmer i karantene.

• Gi råd om å begrense antall fra hver husstand som oppsøker butikker sammen.

• Anbefale å bruke munnbind i det offentlig rom, der man ikke kan overholde 1 meters avstand.

• Det anbefales å åpne for trening og fritidsaktivitet for barn og unge (under 20 år), men aktivitet, kamper ol utenom egen kommune bør avventes.

• Breddeidrett i grupper for voksne settes fortsatt på vent.

• Svømmehaller og idrettshaller kan åpnes for barn/unge og skole.

• Bibliotek kan holde åpne med gode smitteverntiltak

• Frivillighetssentral kan åpne med gode smitteverntiltak

• Ungdomsklubb kan åpne med gode smitteverntiltak

• Kulturskole kan åpne med gode smitteverntiltak

• Frisklivsentral og aktivitet for utsatte grupper kan åpne med gode smitteverntiltak. Bør fortrinnsvis legge opp til gruppetrening utendørs.

• Skjerpe inn tiltak for «gult nivå» ved skoler og barnehager. Vurdere innføring av “rødt nivå” ved lokalt høyt smittepress, særlig ungdomsskole.

• Voksenopplæring bør innføre digitalundervisning på linje med videregående skole i Viken.

• Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi bør begrenses til et absolutt minimum. Oppfordre til digitale løsninger der dette er mulig.

• Besøkskontroll ved kommunehusene.

• Oppfordre til at kommunene tar tilsynsansvaret på alvor, og organisere tilsyn lokalt.

 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS