Mer oversikt og kontroll på smitten i Gol
Åpner for treningsaktivitet for barn og unge (under 20 år) Gol idrettsarena. Foto: Roy Berg

Mer oversikt og kontroll på smitten i Gol

Etter uker med intenst arbeid, har kommunen mer oversikt og kontroll.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 06.11.2020 16:31
Sist oppdatert : 06.11.2020 16:50

Pressemelding 6. november:

Etter noen uker med intets arbeide, har kommunen nå mer oversikt og kontroll på smitten i Gol. Det har vært satt krisestab i kommunen, og smittesporingsgruppene har gjort et omfattende smittesporingsarbeid. Dette betyr ikke at vi kan senke skuldrene, men at vi nå kan konsentrere oss om å begrense videre smitte, og ligge i forkant. Situasjonene i landet for øvrig er fortsatt alvorlig, og for å hindre videre, ukontrollert smittespredning, er det viktig å fortsatt ha gode tiltak.

Det er sterke nasjonale føringer for at barn, unge og utsatte grupper skal skånes for inngripende tiltak, så langt det er råd.

Det er viktig at alle setter seg godt inn i nasjonale retningslinjer slik at vi sammen kan forebygge smittespredningen. For at vi nå skal klare dette er det viktig at vi begrenser sosiale aktiviteter til ett minimum. Dette innebærer at det fortsatt er en anbefaling om at man ikke foretar unødvendig reiseaktivitet, begrenser antall nærkontakter, og begrenser antall fra hver husstand som oppsøker butikker sammen. Spesielt gjelder det at personell i helse- og omsorgssektoren, og innbyggere som har samfunnskritiske arbeidsoppgaver gjør gode valg i sin hverdag.

 

Tiltak for å begrense videre spredning av Koronaviruet:

  Vedtaket om stenging for besøk ved Helsetunet (sykehjemmet på Gol) videreføres. I tillegg er det nå besluttet å stenge tilgangen til alle fellesarealer i omsorgsboliger, og samtidig på det sterkeste oppfordre til at folk avstår fra å besøke omsorgsboliger. Dette innebærer også at dagsenterets stenging videreføres neste uke.

  Anbefale bruke av munnbind i det offentlig rom, der man ikke kan overholde 1 meters avstand.

  Frisklivssentralen gjenåpnes for utendørsaktivitet, med grupper på inntil 10 personer.

  Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi begrenses til et absolutt minimum. Vi

oppfordre til digitale løsninger der dette er mulig.

  Kommunehuset vil holde stengt for publikum også neste uke.

 

Idrett og kultur

  Åpner for trening og fritidsaktivitet for barn og unge (under 20 år). Aktivitet, kamper ol utenom egen kommune avventes.

  Breddeidrett i grupper for voksne settes fortsatt på vent.

  Svømmehall og idrettshall åpnes for barn/unge og skole.

  Bibliotek kan holde åpne med gode smitteverntiltak

  Kulturskole kan åpne med gode smitteverntiltak

  Frivillighetssentral holdes stengt kommende uke

  Ungdomsklubb holdes stengt kommende uke

 

Skole, barnehage, opplæring

 Det vil fortsatt opprettholdes «gult nivå» ved skoler og barnehager. Utover dette gjøres det forløpende vurderinger ved behov.

 Voksenopplæring bes innføre hjemmeundervisning på digitale plattformer på linje med videregående skoler i Viken.

Det er viktig at man fortsatt tar karanteneregler på alvor. Er du eller noen i din familie satt i karantene er det viktig at man følger gjeldende retningslinjer. Gå inn på helsenorge.no for å se oppdaterte retningslinjer.

Videre orienteringa gjøres i hovedsak på kommunens hjemmeside, men utarbeider pressemelding ved endrede forutsetninger i forhold til Koronasituasjon.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS