Skjerpa tiltak

Skjerpa tiltak

Fortsatt uoversiktelig situasjon - Gol kommune tar grep fredag ettermiddag
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 30.10.2020 16:24
Sist oppdatert : 30.10.2020 16:38

Pressemelding 30. oktober:

Kriseledelsen i Gol gikk i går ut med melding om at vi valgte å holde Gol Skule stengt i dag 30.10. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av en krevende og uoversiktlig smittesituasjon. Det har i dag blitt gjort tester av nærkontakter og relevante interessepersoner, og vi avventer svar på disse i løpet av morgen, -lørdag. Slik sitasjonen er nå avventer vi fortsatt svar på prøveresultater fra torsdagen. Vi venter svar på mange prøver, og de vil være avgjørende for det videre arbeidet. På bakgrunn av dette vil en avgjørelse i forhold til skolesituasjonen tas tidligst i løpet av lørdagen. Ansatte og pårørende til barn i skolen vil få direkte informasjon fra rektor.

Det er viktig at karantene og isolasjonsbestemmelser overholdes. Jagannivasan Thurainayagam kommunelege i Gol har en viktig presisering til oss alle:
«I går fikk vi indikasjoner på en uoversiktlig smittesituasjon. Det har vært flere nærkontakter til smittede tilfeller som vi nå jobber med å få kartlagt. De igjen kan ha hatt kontakt med flere. Det har vært en link inn mot skoletjenesten. Vi jobber med å få kartlagt omfanget av dette. Vi har derfor gjort en del forebyggende tiltak. At skolen ble satt i karantene er en av de. Dette for å forhindre videre smitte inn mot skolen. Vi jobber med å få testa interessepersoner for å avklare dette. Nå må vi stå sammen og bekjempe dette utbruddet. Da er det viktig at alle handler likt. Dersom noen avviker fra rådene kan det føre til at vi mister kontrollen. Jeg presiserer at de som er satt i karantene ikke skal gå på jobb eller skole eller være i offentlige rom. De skal ikke benytte offentlig transport. For å hindre mulig smitte er det viktig at man ikke tar i mot besøk eller drar på besøk i disse tider med mye uklarhet. Man skal unngå besøk på apoteket/butikker og heller la andre familiemedlemmer som ikke er satt i karantene ordne dette. Dersom man havner i en vanskelig situasjon vil kommunen være behjelpelig med å bistå. Informasjon om dette kan man finne på kommunale nettsteder. De du bor med er ikke i karantene med mindre det er spesifisert. Dere som bor sammen kan omgå hverandre. Om noen får feber, luftveissymptomer eller andre symptomer som er definert som Covid-19 skal man være i isolasjon i hjemmet og melde fra til legekontoret for å avtale testing. Det er også viktig at alle som har symptomer som nevnt ovenfor, som ikke er avklart, sitter i isolasjon og kontakter legekontoret for råd/testing. Det presiseres også at alle som blir satt i karantene skal fullføre denne uavhengig av testsvar. Ved isolasjon vil vi være i kontakt med dere i forhold til avisolering. Så fort vi får ryddet opp i dette, dess tidligere kan hverdagen normaliseres. For å få bedre kontroll har vi kommet med en del tiltak som blir gjeldende fra og med i dag. Takk for samarbeidet!»

På grunn av den økende smittesituasjonen i Hallingdal, og spesielt på Gol har kriseledelsen valg å gjøre noe skjerpende tiltak for å begrense smitten. Tiltakene har gyldighet fra fredag 30.oktober klokken 16.00 til og med 08.november.

Tiltakene er gjort etter vurdering av lokal smitterisiko, og innført i samsvar med dette:

 Vedtaket om videreføring av stenging for besøk ved Helsetunet (sykehjemmet på Gol) videreføres. I tillegg er det nå besluttet å stenge tilgangen til alle fellesarealer i omsorgsboliger, og samtidig på det sterkeste oppfordre til at folk avstår fra å besøke omsorgsboliger. Dette innebærer at arbeidssenteret og dagsenteret også stenges.

 Begrenser aktivitet i en periode, dette innebærer også daglige normale aktiviteter. Dette innebærer også å begrense antall fra hver husstand som oppsøker butikker sammen.

 Anbefale bruke av munnbind i det offentlig rom, der man ikke kan overholde 1 meters avstand.

 Begrense sosiale, og private sammenkomster til et minimum. Begrense antall nærkontakter. Dette innebærer å begrense til maksimalt 10 personer ved private sammenkomster, dette gjelder både innendørs og utendørs.

 Fritidsaktiviteter og arrangement for barn, unge og voksne settes på vent.

 Svømmehaller og idrettshaller holdes stengt.

 Kommunalt ansatte skal begrense fysiske møter til et minimum og gjennomføre møtene på digitale plattformer.

 Kommunehuset vil holde stengt for publikum også neste uke.

 For steder i serverings- og utelivsbransjen med alkoholservering vil det bli stans i innslipp fra klokken 23.00

På generelt grunnlag anbefales det å unngå unødvendig reiseaktivitet også innenlands

Kriseledelsen gjør fortløpende vurderinger i forhold til smittesituasjon, basert på utviklingen kan det komme endringer om det viser seg hensiktsmessig

Vi vil komme tilbake med mer informasjon i morgen. Vi jobber fortsatt med å få oversikt over situasjon


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS