3 nye positive prøver i Ål i dag torsdag

3 nye positive prøver i Ål i dag torsdag

Torpo barnehage stenger, og alle barn og tilsatte er i karantene.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 29.10.2020 17:53
Sist oppdatert : 29.10.2020 18:27

Smittekilda for de 3 nye påviste tilfellene av koronasmitte i Ål kommune er kjent. Torpo barnehage er stengt, og alle tilsatte og barn er i karantene. 

Ål kommune vil vurdere om barnehagene fra mandag vil gå over til rødt nivå. Dette betyr eventuelt kortere åpningstider, mindre kohorter, og strengere rutiner.
 

Det er torsdag ettermiddag 8 bekrefta smittetilfeller i Ål kommune.

Fra pressemelding 29. oktober: 

Grunna fortsatt uoversiktleg smitteutbrot i utvikling i Hallingdal, tilrår kommuneoverlegeforum (KOLF) at kriseleiingane vidarefører tiltaka under tom søndag 8.11.20.

Dette for å begrense vidare spreiing av Covid-19 i Hallingdal.
Ål kommune støtter denne tilrådinga!
•Begrense besøk ved sjukeheimar, helseinstitusjonar og omsorgsbustader, samt føre streng oversikt over besøkande.
•Gi gode råd om aktivitet og åtferd til helsepersonell, både på jobb og i det private.
•Begrense sosiale, og private samankomstar til eit minimum.
•Innføre begrensing på maksimalt 10 personer ved private samankomstar.
•Pause fritidsaktivitetar og arrangement for born og unge dei neste 10 dagar.
•Skjerpe inn tiltak for «gult nivå» ved skular og barnehagar.
•Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentleg regi bør begrensast til eit absolutt minimum.
•Besøkskontroll ved kommunehusa..
Presiseringar til tiltaka over:
- For skule – gult trafikklys og tiltak som ved skulestart.
-Maks 10 personar som kan være samla privat gjeld ôg for Halloween-feiringar. Gjeld både ute og inne.
-Lokale retningslinjer overstyrer nasjonale, sidan kommunane kan innføre strengare tiltak lokalt grunna smittesituasjonen både for private samankomstar og for arrangement.
-Det kan vurderast å opne treningssentre for individuell trening, men all gruppetrening bør setjast på vent
 
Torsdag ettermiddag er det påvist 44 smittetilfeller i Hallingdal.

 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS