Ingen konkurranse på drosjemarknaden i Halllingdal
illustrasjonsfoto

Ingen konkurranse på drosjemarknaden i Halllingdal

30 kommunar i VIken blir ikkje omfatta av den nye dereguleringa av drosjeløyver
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 23.10.2020 15:37
Sist oppdatert : 23.10.2020 15:39

Bakgrunnen for eneretter er at Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, blant annet å oppheve antallsreguleringen av løyver og tilhørende driveplikt. Særlig i områder med et fåtall innbyggere og spredt befolkning vil opphevingen av behovsprøvingen og driveplikten føre til mer usikkerhet om markedet vil opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud.  Disse områdene har så langt vært betjent som følge av driveplikten. 

Lokale eneretter gir enerettshaveren en eksklusiv driftsrettighet i et bestemt område.  

Følgende kommuner utgjør enerettsområder for drosjetransport i Viken fylke:  

Halden, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Våler, Vestby, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Flå, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker og Lunner. 

Fremskrittspartiets tilleggsforslag om at kontraktskjøringsavtaler endres og forlenges til å etterstrebe minst 3 år, ble vedtatt. 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS