Arbeiderpartiet vil utgreie E 134 forlenging til Bergen
illustrasjonsfoto

Arbeiderpartiet vil utgreie E 134 forlenging til Bergen

E 134 sin lenge påtenkte arm til Bergen har vore eit skrekkscenario for tilhengarane av Rv 7 - no vil Arbeiderpartiet sjå nærare på dette alternativet
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 21.10.2020 16:21
Sist oppdatert : 21.10.2020 16:25

Arbeiderpartiet har i dag besluttet at de vil fremme forslag i Stortinget om at det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) av arm fra E134 til Bergen.

 

E134 er en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet, og går fra Vassumkrysset på E6 på østsiden av Oslofjorden via Drammen, Kongsberg og Haukeli til Haugesund.

I 2015 presenterte Statens vegvesen «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet», den såkalte Øst-vest-utredningen. Utredningen konkluderte blant annet med at «utbygging av E134 gis høyest prioritet. Både utbygging mot Bergen og Haugesund gir positiv nettonytte.» 

I tillegg ble anbefalt at strekningen fra E134 til Bergen utredes for utbygging: «På bakgrunn av at våre analyser viser høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet foreslår vi at man utreder en arm til Bergen gjennom en KVU.»

 

Utredningen understreket at E134 hadde klart høyest samfunnsøkonomisk nytteverdi av de ulike forbindelsene øst-vest, og at en framtidig arm til Bergen vil utgjøre en vesentlig del av dette. Analysene viste også at E134 med arm til Bergen ville gi en raskere stamveg enn noen av de andre utredede øst-vest-alternativene.

- E134 ble allerede i 2015 utpekt som hovedforbindelse mellom vest og øst. Selv om det er gått fem år siden Øst-vest-utredningen ble presentert, har regjeringen ikke fulgt opp Statens vegvesens anbefaling om å gjennomføre en KVU av arm til Bergen. Dette er oppsiktsvekkende, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, som mener det er på høy tid at utredningsarbeidet nå kommer i gang.

Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen fra Rogaland er en annen som har arbeidet mye med E134 de siste årene.

 

- E134 er viktig for å knytte Vestlandet og Østlandet sammen, og det er stor interesse for vegen både i Rogaland, Hordaland, Vestfold og Telemark og Viken. Nå må vi gå videre og se på tilknytningen mellom E134 og Bergen, slik at både Rogaland og Vestland fylker blir knyttet effektivt opp mot Østlandet, sier Hansen.

 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS