Pengar til meir planlegging av Ringeriksbanen
illustrasjonsfoto

Pengar til meir planlegging av Ringeriksbanen

Det er framleis usikkerheit om det blir oppstartsvedtak for Ringeriksbanen i 2021
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 07.10.2020 10:53
Sist oppdatert : 08.10.2020 21:19

Samferdselsdepartementet formulerer seg slik i pressemeldinga om dagens budsjett::

Med budsjettforslaget for 2021 kan planlegginga av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss bli ferdig, og dermed gjere det mogleg å fatte investeringsvedtak i 2021. Ei eventuell bygging av Ringeriksbanen vil redusere reisetida med mellom Oslo og Hønefoss og vidare til Bergen med om lag ein time, binde bu- og arbeidsmarknadene i hovudstadsområdet og på Ringerike tettare saman, og styrkje turistnæringa i Hallingdal.

Uthevinga er gjort av RH.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS