Lokal forvalting må høyrast!
illustrasjonsfoto

Lokal forvalting må høyrast!

No må statlege organ lytte til lokal reinforvalting er hovudbodskapen frå eit større møte i Eidfjord om skrantesjuka på Hardangervidda
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 25.09.2020 10:07
Sist oppdatert : 25.09.2020 10:19

Sentrale personer fra Villreinnemnder og -utvalg var samlet i Eidfjord for å drøfte problemstillingene vi står oppe i, og hvordan den lokale forvaltningen kan bidra mest mulig konstruktivt i det videre arbeidet. Funnet av skrantesjuke på Hardangervidda krever nå alle aktører i villreinforvaltningen sitt fulle fokus.

Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og andre fagmiljøer drøfter mulige strategier og tiltak for å håndtere smitten på Hardangervidda. I denne fasen er det viktig at myndighetene gir lokal forvaltning reell mulighet til å delta fordi vi er nærmest der det skjer, og utgjør det viktige bindeleddet til rettighetshavere og jegere. Lokale forvaltningsorgan ønsker å arbeide for, og også bidra til, at man får på bordet et best mulig faktagrunnlag for videre håndtering. Vi ønsker å spille på lag med de nasjonale myndighetene og gi konstruktive innspill til prosessen videre. Dette forutsetter at myndighetene er villig til å lytte på de råd og innspill de får. Vi støtter videre idèen som er lansert om at Norge må ta et ansvar for å lede an i forskning på cwd og villrein. Norge har fra før av et internasjonalt ansvar for villrein og det er ikke lenger godt nok å «adoptere» erfaringer og kunnskap fra cwd på hjort og elg i Nord Amerika.

Mattilsynet har ansvar for smittevern og dyrehelse og representantene fra lokal villreinforvaltning er opptatt av at dyrevelferd står i fokus når strategier og tiltak drøftes. Lang erfaring fra jakt og forvaltning gjør at gruppa mener å ha mye å bidra med for å sikre at dyra ikke blir unødig presset.

Alle praktiske tiltak, enten det er tellinger, uttak av dyr for prøvetaking o.l. må drøftes med lokal forvaltning, som kjenner områdene best. Per i dag er det ikke kjent hvilken strategi Mattilsynet vil velge for å bekjempe sykdommen, men gruppa mener det ble gjort mye erfaringer i Nordfjella man må ta med seg i det videre arbeidet.

Deltakere på møtet var:

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet: Endre Lægreid (leder), Egil Rønning (sekretær)

Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell: Runar Tufto (leder), Olav J Bøtun (nestleder), Siri W. Bøthun (sekretær)

Hardangervidda villreinutvalg: Henning Poulsson (leder), Svein Erik Lund (sekretær)

Villreinutvalet for Nordfjella: Sigmund Tveitehagen (leder), Harald Skjerdal (sekretær)

Raudafjell villreinutval: Odd Ohnstad (leder)

Lars Nesse CWD-koordinator for kommunene i Nordfjella


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS