Dårleg sikring og overlast.
Foto: Statens vegvesen

Dårleg sikring og overlast.

30 tungbilar, 7 lettbilar vart kontrollerte. Det vart 2 køyreforbod og 1 avskilting, 2 anmeldelsar, 10 skriftlege manglar og 2 beltegebyr.
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 16.09.2020 12:31
Sist oppdatert : 16.09.2020 12:51

På vei opp Hallingdalen stoppet vi hele 2 vogntog og en singel bil på vei mot Hønefoss. De ble stoppet på egnede plasser og følgende ble avdekket:

* Manglende lastsikring - semihenger full av 0,4 subbus avgir en "dusj" med sandkorn på møtende trafikk. Dette ansees som trafikkfarlig for møtende trafikk og det resulterte selvfølgelig i bruksforbud inntil forholdet ble utbedret.

* Spesialtransport som var over lovlig bredde. Transporten var for dårlig merket og han skulle hatt følgebil. Det hadde han ikke, hvilket resulterte i bruksforbud inntil forholdet ble utbedret. Slike forhold fører normalt også til anmeldelse og en bot, men her forelå forhold som gjorde at det ikke ble anmeldelse

* Utenlandsk varebil full av gjenstander i frontruta som reduserer siktsone betydelig. Dette er trafikkfarlig og resulterer i bruksforbud inntil det er fjernet. Ved gjentakelse kan dette føre til anmeldelse og bot fra politiet.

-------------------------------------------------------------------------

Under kontrollen på Gol kontrollerte vi en utenlandsk varebil som kunne veie 3500 kg. Den veide 5400 kg, altså 1900 kg overlass. Dette ansees som trafikkfarlig! Her ble reaksjon omlasting til annet kjøretøy og fører blir anmeldt. En reaksjon vil komme fra politiet i etterkant.

For øvrig er det relativt mye mangler på lastsikring. Slike ting som manglende etterstramming av belter og bruk av belter som ikke lenger egner seg i bruk går igjen. Et lite sår eller rift i et belte eller at beltet har ligget på plan og blitt utsatt for kontakt med sandkorn kan være nok til at bruddstyrket reduseres betydelig. Dette lærer tungbilsjåførene om på kompetansekursene (Yrkessjåførkurs - YSK) de må gjennom. På dette området er det ikke noe særlig forskjell på den utenlandske sjåføren kontra den norske.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS