Fleire landskap i Hallingdal av nasjonal interesse
Stølar frå Ål er nomineret. Foto: Jørn Jensen, BFK

Fleire landskap i Hallingdal av nasjonal interesse

Mange av dei aktuelle landskapa er i Halllingdal
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 17.01.2020 14:47
Sist oppdatert : 17.01.2020 14:59

Riksantikvaren har no sendt ut forslag til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Agder og Buskerud. Det er i alt 16 landskap i Buskerud som er på lista som no er ute på høyring.

Det er Joleim - Grøte i HEmsedal, Stølar i Ål og Leveld i Ål, Vassfaret i Nesbyen og Flå kommunar, Bergensbanen og Rallarvegen i Hol kommune, Dagali- Seterdalen i Hol og NOre og Uvdal kommunar, Det er Klima- og miljødepartementet som har gitt oppdraget om å finne fram til desse landskapa. Dei er ein del av KULA registeret som skal brukast i planleggingarbeidet til kommunane. Kommunane og andre skal no uttale seg om dette innan 1. april


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS