Hol formannskap ville vite meir om felles avløpskontor for Hallingdal
illustrasjonsfoto

Hol formannskap ville vite meir om felles avløpskontor for Hallingdal

Det har i lang tid vore arbeidd med å få til ei felles kontor for avløpssaker i Hallingdal og rådmannen i Hol var positiv til forslaget, men formannskapet ville vite meir
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 25.10.2019 10:43
Sist oppdatert : 25.10.2019 10:49

Formannskapet i Hol drøfta saka torsdag. Nina Dalen frå Ap foreslo at Hol kommune ikkje skulle tiltre eit slikt selskap, men etter ei pause med drøftingar partia i mellom kom følgjande omforeinte framlegg lagt fram av Sigrid Simensen Ilsøy:
 
Formannskapet ber Rådmannen legge frem en sak til politisk behandling som beskriver dagens situasjon og utfordringer i Hol kommune knyttet til vann og avløp. Det bes om at det fremlegges ulike forslag til løsning og at opprettholdelse av kompetanse og ressurser på fagområdet i Hol kommune

Så trekte AP sitt forslag og det omforeinte framlegget vart samrøystes vedteke av formannskapet


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS