Hol kommune tilset ikkje ny brannsjef
illustrasjonsfoto

Hol kommune tilset ikkje ny brannsjef

Dersom formannskapet sluttar seg til rådmannen si innstilling blir det ikkje tilsett ny brannsjef i Hol i allefall i fyrste omgang
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 23.10.2019 16:04
Sist oppdatert : 24.10.2019 10:26

Formannskapet i HOl skal behandle saka torsdag og her er kva rådmannen skriv:

Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig å prøve ut samarbeidet med HBR i den situasjonen som er oppstått, for å få større innsikt i økonomiske, brannfaglige/beredskapsmessige og administrative konsekvenser ved et slikt samarbeid. Et samarbeid med HBR må evalueres i løpet av 1. halvår 2020 med tanke på videre organisering av Hol Brann- og Feiervesen. En slik evaluering må involvere representanter for ansatte i Hol brann- og feiervesen.

Rådmannens innstilling: Hol kommune ønsker å inngå et samarbeid med HBR fra og med 1.november 2019 til og med 31.12.2020, for å løse brannfaglige og administrative oppgaver i Hol brannvesen. 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS