NRF-okse fra Ål på topplisten
12017 Kvelprud fra oppdretter Per Kvelprud, 3570 Ål. Foto: Jan Arve Kristiansen

NRF-okse fra Ål på topplisten

I begynnelsen av oktober ble 23 NRF-okser valgt ut som toppokser fram til desember. En av oksene er fra Ål.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 18.10.2019 13:48
Sist oppdatert : 18.10.2019 14:16

De 23 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med åtte okser, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med tre okser hver, Møre og Romsdal med to okser og Buskerud med en okse.

NRF-Eliteoksen fra Buskerud er:

Oksen er med videre fra forrige periode.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper for oksen i Genos oksekatalog på web.

Omtale av oksegruppa

 

Av de 23 eliteoksene er 13 nye og 10 med videre fra forrige periode. Nesten halvparten av oksene er kollete (født uten hornanlegg) og to av disse er homozygot kollet (alle avkom etter oksen blir født uten hornanlegg). 12017 Kvelprud er en av de to oksene som er homozygot kollet. Oksene som gruppe gir døtre som er generelt sterke på egenskapene melkeproduksjon, fruktbarhet (hvor lett kua blir drektig), jurhelse og jureksteriør.

Det er 18 ulike fedre og 17 morfedre representert i utvalget. Det er positivt at det er mange ulike fedre og morfedre representert med tanke på å sikre variert og bærekraftig avl, og dermed unngå økt innavl. Dette er også en av grunnene til at det er så mange okser å velge mellom per år.

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt en gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Overrekkelsen skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

(Pressemelding)


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS