Hallingfisk åpna i Kleivi
Styreleder Halvor Kr Halvorsen, ordfører Solveig Vestenfor og ordfører Petter Rukke foretok den offisielle åpninga.

Hallingfisk åpna i Kleivi

Hallingfisk er et av Europas mest moderne fiskekultiveringsanlegg.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 27.09.2019 16:32
Sist oppdatert : 27.09.2019 17:07

I dag åpnet Hallingfisk et av Europas mest moderne og tekniske
fiskekultiveringsanlegg i Kleivi i Hallingdal. Anlegget skal levere 150
000 settefisk i året og ble åpnet av Solveig Vestenfor og Petter Rukke,
ordførere i Ål og Hol.

Hovedformålet for det nye settefiskanlegget er å produsere settefisk til
regulerte vann i Hallingdal. Foreningen for Hallingdalsvassdragets
Regulering (FHR) har pålegg om utsetting av om lag 130 000 fisk årlig. Det
vil også legges til rette for salg av settefisk til private.

Det nye fiskeanlegget på Kleivi er neste generasjons produksjonsform for
settefisk:

Kun stedegen fisk skal benyttes som genmateriale. Kompetente medarbeidere
skal fange fisk og sikre nok rogn til produksjonen Rogna skal klekkes på en
kontrollert og bærekraftig måte. Fisk i anlegget skal ha det bra og
forberedes på et liv i naturlige vatn. Hensynet til hygiene, bærekraft og
HMS ivaretas i alle ledd av denne syklusen. Høyteknologiske løsninger er
valgt for rensing av vann, pumping, overvåkning og kontroll. Anlegget kan
fjernstyres. Samtidig vil ny lokalisering av anlegget bidra til et godt og
kontrollert arbeidsmiljø for de ansatte.
- Vårt mål er at anlegget skal produsere settefisk for Hallingdal i minst
40 år framover, sa Halvor Kr. Halvorsen, styreleder i Hallingfisk, under
åpningen.

Anlegget har kostet om lag 20 millioner kroner og er eid og driftet av
Hallingfisk AS der E-CO Energi er største eier gjennom eierskapet i FHR,
Foreningen for Hallingdalsvassdragets Regulering.


 (Pressemelding fra ECO-Energi)


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS