Åpen dag på brannstasjonene i Hallingdal
Hol brannstasjon har sitt arrangement på plassen ved Hol Ysteri der dette bildet er tatt.

Åpen dag på brannstasjonene i Hallingdal

Det er åpne brannstasjoner på Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Geilo førstkommende lørdag 21. september.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 18.09.2019 00:00
Sist oppdatert : 18.09.2019 00:15

Nye tall viser at høsttradisjonen med "Åpen brannstasjon" fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:

  • Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig
  • Kun 1 av 8 barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme
  • 1 av 4 har avtalt møteplass

 

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i anledning årets brannvernuke.

Selv om 4 av 5 barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det i stor grad løse tanker. Bare litt over halvparten har snakket litt løst om det. Kun 1 av 4 barnefamilier har avtalt møteplass i tilfelle brann og så få som 1 av 8 har hatt brannøvelse hjemme.

- Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute.

- Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natten. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre. Det er bare ved å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

Et synlig og lett tilgjengelig brannslokkeapparat er også spesielt viktig med tanke på brann om natten.

- Sekundene teller om det begynner å brenne, så plassering av brannslokkeapparatet kan være avgjørende om det oppstår et branntilløp. Om natten når det er mørkt er det spesielt viktig at det er raskt og enkelt å finne apparatet. Du skal vite hvor det står, og ikke behøve å lete etter det, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

Åpen brannstasjon
I vårt distrikt er det Hol brann- og feiervesen og Hallingdal brann og redningstjeneste IKS som står for gjennomføringen av arrangementet.

- Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier.

Om Brannvernuka
Brannvernuka har vært arrangert siden 80-tallet og har blitt en viktig tradisjon Norge rundt, der tusenvis av barn får opplæring i brannforebygging. På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 21. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.

Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret. I vårt distrikt er det Hol brann- og feiervesen og Hallingdal brann og redningstjeneste IKS som står for gjennomføringen av arrangementet. Her inviteres det til åpen dag på Flå brannstasjon, Nesbyen brannstasjon, Gol sentrum ved Gjensidigebygget, Hemsedal, Ål, Hol Ysteri og Geilo brannstasjon lørdag 21 september.

Arrangementene i Hol kommune har åpent fra 11:00 – 14:00
Hol brannstasjon har sitt arrangement på parkeringsplassen utenfor Hol ysteri. Temaet blir overflateredning. Med bl.a. en demonstrasjon av redning  i vann/overflateredning, og har invitert Norsk Luftambulanse fra Ål. De stiller og deltar så fremt de ikke er på oppdrag.

Arrangementene i Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål har åpent fra 10:00 til 14:00.

Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettsiden if.no/åpenbrannstasjon.

(Pressemelding)


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS