20 års ventetid er over!!!
Mange store og små var møtt fram til opningen av nærmiljøanlegget ved Hallingskarvet skole

20 års ventetid er over!!!

Fyrste planen vart lagt fram i 1999 - onsdag vart anlegget opna
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 11.09.2019 20:18
Sist oppdatert : 11.09.2019 20:34

Det finaste leikeanlegget på nokon skuleplass i Hallingdal sa representanten for Sten og Lund som har hatt entreprisen på bygginga. Anlegget har vorte gjennomført i løpet skuleferien og var ferdig akkurat til skulestart. I følge anleggsleiar Erik Kaupang har det også vorte gjennomført innanfor dei gitte økonomiske rammene som er på 4,5 millionar kroner. REktor Bodil Jensen understreka kor viktig eit godt leikeområde er både fysisk og psykisk, og erfaringane så langt er også at anlegget blir jamt og trutt brukt på ettermiddag og kveld.

Meir i fredagsmagasinet


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS