Fra 15. april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark

Fra 15. april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark

Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.
Aktuelt
Publisert : 13.04.2019 00:09
Sist oppdatert : 13.04.2019 00:20

Det betyr at du ikke kan fyre opp for eksempel bål, engangsgriller eller bålpanner på skogsturen. Brannvesenet ber alle om å være forsiktige, og forteller at bakken ofte er tørrere enn man tror.

- Det er store forskjeller innad i vårt område nå. På solsidene har snøen smeltet, og med sol og vind og fjorårets tørre løv og gress, er det stor fare for brann. Her er det uaktsomt å gjøre opp ild, sier brannsjefene John Bjella i Hallingdal brann- og redningstjeneste og Pål Bjerke i Hol brann- og feiervesen.

Ditt ansvar
Andre steder ligger det fortsatt snø. I henhold til forskrift om brannforebygging kan det gjøres opp ild i skog og utmark også etter 15. april dersom det åpenbart ikke er fare for brann, for eksempel ved at det ligger snø på bakken. Men hvis ilden kommer ut av kontroll er det du som har ansvaret. 

Brannvesene forteller at de får mange henvendelser fra personer som lurer på om de kan bruke griller og bålpanner i hagen. Det generelle bålforbudet gjelder i utgangspunktet for utmark, og altså ikke for gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, osv. Grilling i hagen rammes altså ikke av bålforbudet, men man er allikevel nødt til å bruke hodet. For:

- Alle er pålagt å være aktsomme ved bruk av ild, og dette gjelder ikke bare i perioden med bålforbud. Dersom det er fare for brann er det ikke lov å gjøre opp ild, forteller begge brannsjefene i Hallingdal.

Oppfordringen fra brannvesenet er klar: Er du usikker på om det er trygt å tenne bål - la det være!

(Pressemelding)


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS