Kulturpris til Solstad!
Ingeborg og Erik Øynebråten, vertskapet på Solstad. Foto: Roy Berg. Til venstre Jan Kaltenberg, til høgre ordførar Heidi Granli

Kulturpris til Solstad!

TIl stor applaus frå GOl kommunestyre kunne Ingeborg og Erik Øynebråten ta i mot kulturprisen for 2018 tysdag kveld
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 19.02.2019 20:37
Sist oppdatert : 19.02.2019 20:47

Solstad har i alle år vore trufast i forhold til lokale mattradisjonar. Dei har aldri gått på akkord med dei for å følge nye trendar. Maten blir laga frå botnen og lokale råvarer står sentralt i produksjonen. Kvaliteten på maten er kjent langt utanfor Gol. I tillegg har Solstad har alltid vore prega av stor gjestfriheit. 
I takketalen understreka Erik Øynebråten at dei fortsatt skal vera på Solstad, dei skal berre legge drifta litt om - ein god beskjed til alle trufaste middagsgjester.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS