3 kommunar i Hallingdal bedt om å busetja flyktningar i 2019
Illustrasjonsfoto

3 kommunar i Hallingdal bedt om å busetja flyktningar i 2019

Nye kriterer for busetting av flyktningar gjer at færre kommunar får førespurnad.
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 12.12.2018 12:47
Sist oppdatert : 12.12.2018 12:53

I følge UDI er det framleis eit mål at flyktningar skal busetjast over heile landet, men det er lagt inn ein del nye kriterier når kommunane blir vurdert. Ikkje minst er det lagt vekt  på moglegheitene for å få arbeid i regionen. Av dei 6 kommunane i Hallingdal er det 3 som får førespunrnad om busetting i 2019. Det er Gol, som blir bedt om å busetja 15, HEmsedal og Ål som begge blir førespurt om å busetja 10 kvar. I 2018 var det Gol og HEmsedal som vart førespurt om busetnad av flyktningar, 10  på kvar kommune.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS