Næringstilskott i Gol
Illustrasjonsfoto

Næringstilskott i Gol

Rådmannen rår formannskapet til å seia nei til halvparten av dei seks søknadane om næringstilskot frå ulike aktørar i Gol
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 27.01.2017 12:59
Sist oppdatert : 27.01.2017 14:27

Den største potten rår rådmannen til skal gå til Camper Norge, eit lite firma på Gol som er det einaste i landet som bygger tilbehør som gjer at ein kan få til bubil utan å kjøpe bubil.... Dei bør få 100 000 skriv rådmannen, Gol i.l. er tilrådd å få 40 000 til opningsarrangement for storhallen sommaren 2017 og Slarverennet skal få 40 000 som generelt tilskott.
Svello eigendom gjerne oppgradere Hallingsenteret så det blir lettare å leige ut og søker om midlar til det, men rådmannen finn ikkje at slike formål stemmer med næringsfondets vedtekter. Gol skipark vil auke kapasiteten på snøkanonanlegget, men er ikkje tilrådd å få tilskott, det er heller ei Storefjelll resort som vil setja opp værstasjon og webkamera.

Så spørs det om politikarane er samde med rådmannen.........

Les heile saka her


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS