Næringstilskott i Gol
Illustrasjonsfoto

Næringstilskott i Gol

Rådmannen rår formannskapet til å seia nei til halvparten av dei seks søknadane om næringstilskot frå ulike aktørar i Gol
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 27.01.2017 12:59
Sist oppdatert : 27.01.2017 14:27

Den største potten rår rådmannen til skal gå til Camper Norge, eit lite firma på Gol som er det einaste i landet som bygger tilbehør som gjer at ein kan få til bubil utan å kjøpe bubil.... Dei bør få 100 000 skriv rådmannen, Gol i.l. er tilrådd å få 40 000 til opningsarrangement for storhallen sommaren 2017 og Slarverennet skal få 40 000 som generelt tilskott.
Svello eigendom gjerne oppgradere Hallingsenteret så det blir lettare å leige ut og søker om midlar til det, men rådmannen finn ikkje at slike formål stemmer med næringsfondets vedtekter. Gol skipark vil auke kapasiteten på snøkanonanlegget, men er ikkje tilrådd å få tilskott, det er heller ei Storefjelll resort som vil setja opp værstasjon og webkamera.

Så spørs det om politikarane er samde med rådmannen.........

Les heile saka her
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS