Lyttargåver

Lyttargåver

Aktuelt
Mia Langås Flåta
Publisert : 11.01.2023 16:20
Sist oppdatert : 11.01.2023 16:24

Godt nytt radioår!

Radio Hallingdal går no inn i sitt 38. år som lokalradio for Hallingdal og Nore og Uvdal. 

Me ynskjer og kunne fortsetje med å fylle sendeflata vår med kommunestyremøter, spørjekonkurransar, påskesendingar, intervju, bingo og annan underhaldning til våre lyttarar.

Me er no i gang med programmet Hæljistupet som blir sendt annakor fredag frå kl. 20.00 med 

helsingar, intervju og quiz som du kan ringe inn og svara på. 

Hallingsport blir sendt annakor sundag. Programmet tek for seg små og store hendingar innan idretten i Hallingdal. Spørjekonkurransa  "Kven veit mest?" for 6. klassingar, der alle skulane i Hallingdal deltek, går kor tysdag i januar.  DJ Mix med Tage Slettemoen blir sendt fyrste fredagen i månaden. Nytt musikkprogram med lokalmusikk ved Borgar Storebråten er snart på lufta. Hallingportrettet presenterar personar frå vårt dekningsområde på onsdagar. Kor onsdag er det bingosending kl. 20.00 og me er allereie i gang med å planlegge årets påskeradio med sendingar heile påskeveka. 

I tillegg blir alle kommunsetyremøter i Hallingdal sendt på både radio og nett- TV.

Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statleg støtte. Radioen er  avhengig av lyttargåver, bingospelarar og bidrag til auksjonar og reklame i Påskeradioen. Tusen takk til enkeltpersonar og næringsliv  for at me har ein Radio Hallingdal!

Me håpar du vil bidra til at Radio Hallingdal kan skape god underhaldning framover. Alt av store og små bidrag kjem radioen til nytte.

Vårt kontonummer: 2333.22. 52283. Me kan også ta imot bidrag på Vipps: 584942.

Programoversikten til Radio Hallingdal finn du i Hallingdølen og alltid oppdatert på heimeside www.radiohallingdal.no, der finn du også link til nettradioen vår. Nettradioen kan du lytte til uansett kor i landet du er.

Alle lyttargåver går i sin heilheit til drift av Radio Hallingdal.

Tusen takk for at du støttar lokalradioen din!

 

Helsing Radio Hallingdal

ved redaktør Mia Langås Flåta og styret Per-Egil Kolsrud, Daniel Jordheim Sørbø, Elisabeth Haugen, Oddvar Holm, Ole Embrikgård, Tom-Erik Løvsletten, Geir Ove Østro, Stein-Ove Thon, Arne Olav Mæhlum og Knut-Arne Bredal-Thorsen.

 

Høyr oss på FM eller audio.visto.no/radiohallingdal               

E-post: post@radiohallingdal.no
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS