Nytt Langfjellaseminar.

No er programmet klart for Langfjellaseminar nr. 2
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 08.01.2015 15:28

No er programmet klart for Langfjellaseminar nr. 2

 

Etter noen års utvikling av et konsept, arrangerte Hol pensjonat, Natur- og kultursenter i august 2013 det første Langfjellaseminaret, på Krækkjahytta. Villreinsenter Sør var medarrangør den gangen, ansvarlig for forkonferansen, som gikk på Geiterygghytta.

Som en kan se av nettsiden, vakte konferansen både regional og nasjonal oppmerksomhet. Man ser spiren til en ny type samtale, som genererer ny kunnskap, men også bidrar til mer konstruktivt samarbeid mellom nivåer og aktører i naturforvaltningen.

Programmet i 2015

7.-9.8 er det klart for nytt seminar på Krækkjahytta. Overskriften denne gangen er: "Beiter og barrierer – sett fra ulike ståsteder". Blant de som innleder er den lokale naturfotografen og kulturarbeideren Bjørn Furuseth, høgfjellsarkeologen sjøl, Svein Indrelid, den lokale villreinforvalteren Per Aksel Knudsen, arkeologen Jostein Bergstøl som er erfaren på feltet fangstminner, Mikaela Vasstrøm som har forsket på lokale perspektiver på villreinforvaltning, Kjell Bitustøyl som arbeider med tamreinshistorikk, Per Olav Mathiesen fra Rendalen, svært erfaren fra feltarbeid på området natur og kulturminner, Sissel Carlstrøm, med bred erfaring fra kulturminnearbeid lokalt og sentralt, og sist men ikke minst blir det med noen fra tamreinlag, ventelig fra Filefjell. Det blir også underholdning ved Kjell Slåtten (bestyrer på Krækkja) og gjerne en overraskelse attåt det…!

Mer om konseptet

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjellaregionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner. Vi har et sterkt ønske om at ikke minst den lokale kunnskapen må fram i lyset og at den må deles og styrkes.

En del av filosofien til seminaret, er at ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

Langfjella

Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord, forteller Yr. Andre strekker området enda lenger nord, men det vanlige er gjerne å avgrense med Jotunheimen. Ev. kan en si at det er tre sammenhengende villreinområder som utgjør Langfjella-regionen, da kommer i så fall Filefjell i en litt annen posisjon.

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder, kan vi lese på Villrein.no. Og de har flere opplysninger å komme med: Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge.

Så nå er det bare å glede seg!

Fotos og referat fra tidligere seminar: http://langfjellaseminaret.no/.

Påmelding: http://langfjellaseminaret.no/.

Bindende påmelding 1. juni.

Deltakeravgift kr 1000,-. Tilbakebetaling ved sykdom.

Betaling for kost og losji ordner den enkelte på Krækkjahytta i august.

Innlederne er fritatt for deltakeravgift.

OBS! Plass til innledere + 25 andre deltakere.

Arrangementet kan godt gjøre nytte av en håndfull sponsorer, det er bare å ta kontakt.

Velkommen til fjells!

 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS