Spennande dagar på Krækkja.

Det er klart for eit stort seminar på Krækkja med Langfjella som hovudtema og du kan framleis bli med.
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 28.08.2013 12:55

Det er klart for eit stort seminar på Krækkja med Langfjella som hovudtema og du kan framleis bli med.

Fredag 30. og lørdag 31. august 2013 på Krækkjahytta, Hardangervidda. Og med en forkonferanse i Nordfjella i dag torsdag, om samiske kulturminner og tamrein.

Langfjellaseminaret er opplegg fra Hol pensjonat, Natur- og kultursenter. Langfjellaseminaret er en arena, en møteplass. Ideen er utviklet gjennom ti år. Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu, er samarbeidspartner denne første gangen, og kanskje samarbeider vi ved flere anledninger.

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjella-regionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner. Vi har et sterkt ønske om at ikke minst den lokale kunnskapen må fram i lyset og at den må deles og styrkes.

Vi har jobbet med og ut fra en slik modell i ti år før det første seminaret finner sted. Hol har blant annet et aktivt og godt historielag, og ved å invitere disse og andre, vil en kunne få fram erfaringer som ventelig vil være interessante også for forskere. En del av filosofien til seminaret, vil være at ulike kompetanser i samfunnet deler faktakunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

 

 Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder, forteller Villrein.no. Og de har flere opplysninger å komme med: Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge.

Det er noen ledige plasser om det er flere som vil være med på moroa fredag og lørdag!

 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS