Kulturprisen i Ål til Olav Oppsato og Sigbjørn Tormodsgard.

- Dette er ein vakse trivelig presang og oppmuntring me set pris på!
Kultur
Rita Stavn
Publisert : 18.12.2008 19:16

- Dette er ein vakse trivelig presang og oppmuntring me set pris på!

Prisvinnerne understreket i sin takketale at dette er en pris som tilfaller hele bygda. Uten bygdefolket som kommer innom med sine bilder ville det ikke vært noe å motta pris for. 

Ordfører Torleif T. Dalseide delte ut kulturprisen for 2008 til Olav Oppsato og Sigbjørn Tormodsgard under torsdagens kommunestyremøte.

Prisvinnerne har gjennom bokutgivelser formidla litt av arbeidet sitt til folk flest. Dette er likevel bare litt av et mye større arbeid som prisvinnerne står midt oppe i. De har samla inn, og gått igjennom flere titalls tusen bilder. Systematisert og skanna for ettertida. Dette er et svært viktig arbeid for å sikre lokal kulturhistorie, og sikre at denne kulturskatten blir tilgjengelig for ettertida.

Kulturprisen 2008 er en sjekk på 10.000 kroner, og et diplom laga av Trond Andersson.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS