Hol kommune går så det grin!
Illustrasjonsfoto.

Hol kommune går så det grin!

Hol kommune leverer eit uvanleg godt resultat for drifsåret 2016 viser førebels tal frå rådmannen,
Politikk
Knut Medhus
Publisert : 22.02.2017 17:49
Sist oppdatert : 22.02.2017 17:55

Tala, som vart lagt fram for HOl kommunestyre onsdag, viser eit mindreforbruk (overskott) på 35,1 millionar kroner. Det er 6,7 % margin mens den almenne normen er på 1,75 %. I følge rådmannen er det fyrst og fremst det faktum at kommunen har fått kontroll på utgiftene som er hovudårsak til det gode resultatet. Samla utgifter i 2016 var på 499 millionar kroner, i 2015 495 millionar. Samla inntekter i 2016 var på 534,7 millionar. I toppåret 2012, som var eit ekstremår når det gjeld kraftprisar, var kraftinntektene på 90 millionar kroner, i 2016 var dei på 32,3 millionar.

Alle vedtekne prosjekt er gjennomført etter plan.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS