Godt sal av Hallingdal og ville fjell.

Julesalget av boka Hallingdal og ville fjell gjekk svært bra.
Arkiv
Publisert : 19.01.2004 16:13
Forfattar og utgjevar Ola Vaagan Slåtten kan notere eit sal på 538 eks av boka i løpet av årets to siste månadar. Både hyttefolk og næringslivet i dalen er i ferd med å oppdage boka. Næringslivet bruker den blant anna som profileringsbok for seg sjøl og for regionen Hallingdal.
Ola Vaagan Slåtten har no også produsert einn lysbildeserie med bilder frå boka med tanke på bruk i resepsjonar og andre stader der bilder kan gå kontinuerleg.Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS