Fra Hol til Hemsedal

Jan Olav Helling blir ny rådmann i Hemsedal.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 30.08.2017 13:57
Sist oppdatert : 30.08.2017 14:22

Jan Olav Helling har siden 2008 vært helse- og sosialsjef i Hol kommune der han har personalansvar for 9 avdelinger og 250 tilsatte. Og økonomiansvar for et driftsbudsjett på 140 mill. Helling bor på Ål der han fram til 2008 var tilsatt som forvaltningskonsulent i helse- og sosialsektoren og personalsjef.

Det kom 15 søknader på stillinga som rådmann i Hemsedal etter 2. gangs utlysinga av stillinga. Det var mange sterke kandidater denne gangen, og intervjugruppa landa på 3 kandidater. Hemsedal kommune valgte å innhente assistanse av Liv Braathen i Bønes Virik for et andre gangs intervju av disse. Hun hadde et klart råd til innstillingsnemnda om hvem burde bli den nye rådmannen i Hemsedal.

Det er kommunestyret som formelt tilsetter den nye rådmannen i sitt møte 7. september.

Jan Olav Helling starter i stillinga som rådmann så snart arbeidsforholdet i Hol er avslutta.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS