Reguleringsplanen for ny E 16 og Ringeriksbanen er klar.
Illustrasjon frå reguleringsplanen

Reguleringsplanen for ny E 16 og Ringeriksbanen er klar.

No kan alle som vil meine noko om korleis komande Ringeriksbane og ny trase for E 16 skal førast fram, uttale seg.
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 20.04.2018 09:24
Sist oppdatert : 20.04.2018 09:27

PLanforslaget er no lagt ut til offentleg høyring og fristen for å uttale seg er 24. juni. Planen er svært godt illustrert med teikningar og er i seg sjølv eit spennande dokument.

Du finn det her:


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS