25 års jubileum for unik sikkerheitsdag.
Illustrasjonsfoto

25 års jubileum for unik sikkerheitsdag.

Siden 1992 har 6750 skoleelever deltatt på den årlige Sikkerhetsdagen i Hallingdal. Hver høst kommer samtlige niendeklassinger til Torpomoen rednings- og øvingspark i Ål kommune for å lære skade- og ulykkesforebygging
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 16.10.2017 15:48
Sist oppdatert : 16.10.2017 15:52

.
Jubileet feires i 2017 slik at vi kan markere både de første 25 årene og de 25 neste – sammen med gjester som forstår verdien av forebyggende innsats. Vi er stolte av det vi har fått til, og ønsker at opplegget skal bli kjent utenfor Hallingdal – til inspirasjon og etterfølgelse andre steder i landet.
Gjensidige Hallingdal, Hallingdals-kommunene og Torpomoen har gjennom mange år satset i felles-skap på skade- og ulykkesforebygging. Om høsten er tiltakene særlig rettet mot barn og ungdom.
Alle førsteklassingene får refleksvester og utnevnes til reflekspoliti. De tar oppdraget på største alvor gjennom hele mørketiden.
Alle niendeklassingene deltar på den årlige Sikkerhetsdagen. Temaene er brannsikkerhet, elsikkerhet, trafikksikkerhet og førstehjelp – med mest fokus på praktiske øvelser. Alt sammen i den hensikt å ta vare på liv og helse i det daglige. De lærer også om samfunnssikkerhet i et større perspektiv.
På jubileumsdagen skal fagpersoner og elever fra Gol ungdomsskole lede gjestene gjennom en kort-versjon av Sikkerhetsdagen. En patrulje fra reflekspolitiet i første og andre klasse på Torpo skule kommer for å dele ut jubileumsvester.
 


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS