Hallingdalskommunane dårlege på kulturminnevern
Illustrasjonsfoto.

Hallingdalskommunane dårlege på kulturminnevern

Riksantikvaren har rangert alle kommunar i landet ut frå kva dei gjer for kulturminnevernet og kommunane i dalen har ingen grunn til å smile over den rangeringa
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 20.09.2017 17:47
Sist oppdatert : 20.09.2017 17:52

   Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
•    Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
•    Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
•    Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
•    Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

Desse forholda har kommunane svart på, og 18 kommunar fekk full skår. Hallingdalskommunane kom på nedre halvdel alle som ein, og best i dalen er ikkje uventa Ål som oppnådde 4. Så følgjer FLå med 3, Hol og Nes med 2, Hemsedal 1 og Gol heilt på botnet med 0 poeng.

Du kan sjekke lista her


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS