Sundbrei transport overtek Hallingfrakt.
FOto frå nettsida til Sundbrei transport ans

Sundbrei transport overtek Hallingfrakt.

SR group, som nokre år har eigd Hallingfrakt, har no inngått intensjonsavtale med Sundbrei transport as om overtaking av firmaet, Per Egil Sunbrei blir dagleg leiar
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 08.09.2017 21:53
Sist oppdatert : 08.09.2017 22:03

Vi vil med dette meddele at SR Group AS har inngått en intensjonsavtale med Sundbrei Transport og Logistikksenteret Svendsen om overtakelse av Halling Frakt AS på Ål.
SR Group er glad for å ha funnet en lokal partner med lokal tilhørighet som kan ta dette selskapet videre. Dette vil være med å sikre fortsatt vekst, og sikre at arbeidsplasser blir ivaretatt.
Per Egil Sundbrei vil stå som hovedansvarlig og kontaktperson for gjennomføringen, og vil også avløse Olav Nygaard som mangeårig leder i Halling Frakt. Olav Nygaard forteller i en uttalelse at ringen nå er sluttet, i og med at det var han selv og Per Egil med flere som startet Halling Frakt i sin tid.
Per Egil forteller på sin side at han skal være garantisten for den lokale tilhørigheten og at flere biler vil bli utstyrt med Hallingkarens hopp.
På spørsmål om dette vil medføre oppsigelser, så svarer Per Egil at det arbeides med dette i disse dager, men at målet er at så mange som mulig skal tilbys arbeid.
Alle involverte parter har som mål at prosessen skal være avsluttet i løpet av september måned.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS