Juli like stor som desember
Geilo sentrum fungerer att - og handelen aukar! Foto: Emile Holba/Visit Geilo

Juli like stor som desember

Eit triveleg og bilfritt sentrum på Geilo har endeleg kome i form att etter ein del problem og virkningane let ikkje vente på seg så lenge.... Også andre delar av turistkommunen Hol har hatt ein god sumar
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 29.08.2017 10:24
Sist oppdatert : 29.08.2017 10:34

Butikkdriverne i Geilo sentrum har all mulig grunn til å smile etter en travel sommer. Pr. juli ligger butikkene i gjennomsnitt 5% foran fjoråret. Landsgjennomsnittet for «kjøpesenter» ligger på ca 1.5%. Et oppgradert bilfritt sentrum med gågate, godt utvalg butikker og nærmere 600 tilgjengelige p-plasser er noe av forklaringen. Den store tilstrømmingen av utenlandske gjester er for mange avgjørende, men nordmenn på ferie i eget land er også i kjøpsmodus når de stopper i Nasjonalparklandsbyen mellom Oslo og Bergen.

Juni økte litt mer enn juli, men juli er nå like stor som desember hos noen, og større en april for andre, som jo er måneden med påske i fra fjoråret.

Det er ingen tvil om at publikummet vårt trives på Geilo, og gjør mange gode handler i løpet av besøket. Nyankomne butikker leverer gode tall, og de gamle traverne henger godt med. De aller fleste butikkene melder om økning på mellom 1 – 5%. Geilo har blitt eit handelssted, der ein også får seg mat & drikke, både på dag- og kveldstid, som jo er heilt avgjørende for at folk stopper og bruker tid her hjå uss, forteller turistsjef Pål K. Medhus.

Det er i alt over 40 ulike butikker i sentrum av Geilo, og på sumaren er det 20 spisesteder som tilbyr mat. Det er gjort fleire grep for å få folk til å stoppe, og dette er jo fyrst og fremst dei som driv butikk sin fortjeneste, det at ein no ser svært gode tall denne sumaren. Etableringen av Hol Ysteri og Kiwi Hagafoss, der FV 50 møter RV/ er også medvirkende til at ein ser at stadig fleire velger å kjøre dei ulike vegalternativa gjennom Hol kommune. Fylkesveg 40, Fylkesveg 50 og Riksveg 7 har jamn og stor trafikk heile sumaren.

Gode vegar, gode informasjonspunkt, ein profesjonell og engasjert handelsnæring med fokus på gjesteopplevelsen er nokre av dei tinga som turistsjefen i Hol kommune trekker fram som ligg til grunn for dei gode omsetningstalla for denne sumaren. Me opplever at folk tek vertskapsrollen si skikkelig på alvor, og det gir klingende mynt i kassa til butikkene, sier turistsjef Medhus. Han påpeker også det faktum, at Geilos sammensetning av butikker ikkje er 100% ferdig, og at han gler seg til å sjå ei videre utvikling i takt med det markedet etterspør.

Det er mange som vil til Geilo for å drive butikk. Det bør me legge godt til rette for. Arbeidsplasser er alltid viktig å kunne tilby i ein kommune som Hol, der nesten alle lever av at det kjem folk på besøk, sier Medhus.

Geilo sentrum står frem som et av de virkelig unike, moderne og innholdsrike handelssentrum i fjellnorge. Sentrum slik det står i dag med ny Geilo Stasjon, gågate, amfi og parkeringsanlegg under bakken er finansiert av Hol kommune, private utbyggere og andre samarbeidspartnere. Nå er det fleire planer om ny-etableringer i Geilo sentrum, både i eksisterende bygg og i nye bygg.

I tillegg har reisemålselskapet jobba bevisst med å etablere turistkontor langs alle innfartsårene til kommunen, og distribuerer informasjon på alle disse punkta. Hol Ysteri & Lokalmatbutikk har fungert som Turistinformasjon denne sommeren. Eit tiltak som har virka positivt skal vi tru driver av Hol Ysteri, Tim Reidar Stenberg.

Folk stopper og bruker mere tid i butikken. Mange har god tid, og får nyttig informasjon her hos oss. De reisende er opptatt av det lokale, og vi selger virkelig godt med varer på de store dagene. Dette har vært et veldig positivt tiltak, både for oss og de reisende langs veien, sier Tim Reidar Stenberg
 

 

Foto: Emile Hola/Visit Geilo


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS