Asylmottaket på Kongshaugen i Hol blir lagt ned
Så er det slutt også på Kongshaugen.

Asylmottaket på Kongshaugen i Hol blir lagt ned

Asylmottaket på Kongshaugen i Hol har sloppe unna mange nedleggingar, men no har beskjeden komen - det er slutt. 33 personar mistar arbeidet
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 25.08.2017 12:11
Sist oppdatert : 25.08.2017 12:15

SIste dag  på mottaket blir 30. november då det er 3 månadars oppseiings tid. Bebuarane som ikkje har fått opphald eller har reist heim, skal no fordelast over på andre mottak utover hausten. Det er i dag 15 årsverk fordelt på 33 personar på Kongshaugen.
Dei tilsette er informert.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS