Kulturhusutbygginga på Ål til Mest Bygg AS

Kulturhusutbygginga på Ål til Mest Bygg AS

To lokale arkitektkontorer har levert anbud på utbygginga av Ål kulturhus.
Aktuelt
Rita Stavn
Publisert : 15.06.2017 17:23
Sist oppdatert : 15.06.2017 18:00

De to er Mest Bygg AS som har brukt Aarstidene arkitekter, og Veidekke som har brukt Arkitekthagen AS og Link arkitekter AS.

Vinneren av totalentreprisa ble offentligjort i forkant av kommunestyremøtet i ettermiddag. Begges anbud ble vurdert som gode og innenfor den økonomiske ramma. Men Mest Bygg AS kom likevel best ut etter gjennomganger der de ulike faktorene ble vektorisert der pris ble vektlagt høyt.

Totalprisen er 70 millioner. Momskompensasjonen utgjør ca 13 millioner. Ål kommunestyre har tidligere vedtatt utbygging for 56,7 millioner uten mva.Tilskudd til bygging av landsdelscena for dans utgjør 26,7 millioner. (13,2 mill fra kulturdep, 12 mill fra fylket og 1,5 mill fra privat giver) Ål kommune sin del utgjør 30 millioner. 

Til høsten starter samspill fasa der Ål kommune og Mest Bygg AS skal gå gjennom det hele og komme fram til en kontrakt. Denne skal behandles i Ål kommunestyre.

Kommunestyremøtet på Ål sendes fredag kl 09.00


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS