Stabil arbeidsløyse i Hallingdal
Illustrasjonsfoto

Stabil arbeidsløyse i Hallingdal

Apriltala viser liten endring samla for Hallingdal når det gjeld arbeidløysa
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 28.04.2017 11:52
Sist oppdatert : 28.04.2017 12:00

Totalt er det meldt inn 152 personar som arbeidslause ved utgangen av april. Det er ein auke på 2 personar sidan mars månad. Nedgangen er klart størst i Gol med 10 personar, auken er størst i Nes med 6 personar. I forhold til same månad for eitt år sidan er det eit samla auke i arbedisløysa på 9 personar. Også her er det Gol som har størst framgang i sysselsettinga med 19 færre arbeidslause enn for eitt år sidan.

Prosentvis så er det Ål og Gol som har færrast av den totalt arbeidsstokken på lista over ledige - begge har berre 0,9 %, flest har FLå med 2,2 %

Du kan lesa meir her:


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS