Holsbygda på offensiven.

Måndag 3. juni er bygdefolket i Holet og Moen invitert til eit spennande møte.
Lokal
Knut Medhus
Publisert : 28.05.2013 13:45

Måndag 3. juni er bygdefolket i Holet og Moen invitert til eit spennande møte.

Holinger skal skape liv og røre – i Holsbygda!

 

 

Enkeltpersoner, Grendeutvalg, Menighetsråd – mange har sett behovet for å komme sammen og skape optimisme, ”liv og røre”, etter at både kafeen og butikken i Hol sentrum stengte dørene for noen måneder siden. Prosessen har nå kommet så langt at det inviteres til et Folkemøte i Holsbygda – 3. juni – på Klubbhuset til Hol Il.

 

Foreløpig virker det som om folk ofte nevner tre ting når framtida i Hol diskuteres: INTERNINFORMASJON: vi kan bli flinkere til å opplyse om lagsaktiviteter – og andre aktiviteter – til folk som ennå ikke er medlemmer, INKLUDERE AKTIVT: vi kan bli flinkere til å være aktive i forhold til å få innflyttere til å føle seg velkomne på møteplasser og arenaer for ulike aktiviteter, oftere si ”blir du med dit?”. Vi skal bygge trivselsbygd! KREATIV JOBBSKAPING: vi trenger å jobbe med nye mulige arbeidsplasser – gjerne av typer vi ikke har så mange av.

 

Det er flere som har vært inne på at: det er fint om flere flytter hit – og ingen av dem flytter videre!

 

MOTIVASJONEN bak prosessen er ikke minst at det ikke skal feste seg en nederlagsstemning etter at butikk og kafé ble lagt ned, men at det tvert om skal skapes en ”evigvarende” prosess som ikke bare snur en mulig pessimisme, men som tar lange steg i en positiv retning. Vi ser for oss en prosess der folk blir bedre kjent, og slik sammen skaper et inkluderende miljø til beste for unge og gamle. ”Sjølsagt er du her!” er foreslått som en replikk innflyttere og andre møter når de dukker opp i forsamlingslokaler etc.

 

Vi som har initiert prosessen tenker oss en del to til høsten, der det jobbes djupere med de temaene bygdefolket ønsker fokus og fart på, og en del tre etter det, kanskje i form av en Bulyst-prosess der en også jobber mer med konkrete tiltak. Men dette må bygdefolket sjøl – store og små – være med å bestemme.

 

Det er i skrivende stund ikke signert noen avtale med ekstern partner, men vi har to gode tilbydere på hånd, og kommunen er forespurt om noen midler til slik bistand.

 

Stikkord så langt: ”Ny giv”, ”Positivitet”, ”Framtid i Hol” og ”Det våres i Hol” …

 

Facebook-gruppa nærmer seg 150 medlemmer
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS